top of page
Lakepan%252520alku_edited_edited_edited.jpg

LAKEUDEN PAINI
TOIMINTAKÄSIKIRJA

2017 4 painijaa seurassa

Toimintakäsikirja: News & Updates
Lakepan_ensimm%25C3%25A4inen_ryhm%25C3%2

LAKEUDEN PAINI

18.1.2017 Liminkaan perustettiin painiseura vastaamaan tarvetta tavoitteelliseen harjoitteluun.

Limingassa näkyvästi toimiva, monipuolista liikuntaa kaikille lapsille ja nuorille tarjoava, ihmisläheinen, luotettava ja ennenkaikkea tasa-arvoinen ja nykyaikainen painiseura.

Seurassa järjestetään harrastus ja kilpailutoimintaa, sekä leirejä monipuolisesti kaikille halukkaille.

Seura on sitoutumaton, rekisteröity, voittoa tavoittelematon yhdistys.
Kuulumme ennakonpidätysrekisteriin.
Olemme jäseniä Suomen Painiliitossa sekä Pohjois- Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu Ry:ssä

valio%252520akatemia_edited_edited_edited.jpg

TOIMINTAKÄSIKIRJAN TARKOITUS

Lakeuden Painin toimintakäsikirjan tarkoitus on tuoda esille seuran toimintalinjaukset ja tavoitteet seurana, jotta niiden tiedostaminen on jokaiselle toiminnassa mukana olevalle helpompaa.

Palkintokuva%202017_edited.jpg

VISIOMME

Seuran toiminta on hyvin organisoitua, suunnitelmallista ja laadukasta

Seurassamme on hyvä harrastaa!


Lasten ja nuorten harrastajamäärä kasvaa

Seuralla on kansallisesti että kansainvälisesti menestyviä urheilijoita

Seuran taloudellinen tilanne on vakaa

SEURAN TAVOITTEET

rantakyl%C3%A4_edited.jpg

Perimmäisenä tavoitteena ei ole pelkästään liikuttaa lapsia, vaan sytyttää elämänmittainen motivaatio liikkumiseen ja rakkaus Painiin.

Lakeuden Painin toiminta-ajatuksena on edistää liikuntaa ja liikuntamotivaatiota ja terveellistä elämäntyyliä, Limingassa ja sen lähialueilla.

Seuramme tarjoaa hyvällä hintalaatusuhteella mielekkäitä harraste ja kilparyhmiä lapsille ja nuorille.

Mahdollistamme seuratoimintaan osallistumisen jokaisen mielenkiinnon mukaan.

Kasvatukselliset tavoitteet:

- Seura haluaa edistää hyvää ja viihtyisää ilmapiiriä vaatimalla toisten ihmisten kunnioittamista ja huomioonottamista sekä hyviä käytöstapoja. Kaikilla on mahdollisuus osallistua seuran toimintaan

riippumatta henkilön taustoista.

Liikunnalliset tavoitteet:
- Seura mahdollistaa omassa lajissa kehittymisen ja uusien taitojen oppimisen yksilötasolla.
- Seura antaa mahdollisuuden kehittyä huippu-urheilijaksi.
- Seuran tarkoituksena on olla liikunnassa monipuolinen ja uusiin tarpeisiin vastaava painiseura. Näin seura on osaltaan täyttämässä niitä aukkoja, joita Limingan ja lähialueiden liikuntaelämässä mahdollisesti on.

Taloudelliset tavoitteet:
- Seura toimii suunnitelmallisesti.
- Seuran toiminnan kustannukset pidetään mahdollisimman pieninä ja varojen keruu tapahtuu pääasiassa talkootyönä, mutta myös kunnan toiminta-avustuksella ja sponsoreiden tuella on iso merkitys.
- Toimintamaksut pidetään minimissä, että seurassa harrastaminen on kaikille mahdollista varallisuustaustasta riippumatta.
- Seura on toimissaan vakavarainen yhteisö.

Toimintakäsikirja: About
pyrint%C3%B6_edited.jpg

TARKOITUKSEMME

Tarkoituksena on edistää liikuntaa ja muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä on mahdollisuus harrastaa kunto- ja terveysliikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua tai liikuntaan liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti


Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:


a) Tarjoamalla:

-kunto- ja terveysliikuntaa

-kilpailutoimintaa

-harjoitus- ja valmennustoimintaa

-ohjaustoimintaa

-liikuntatoimintaa eri ikäryhmille, molemmille sukupuolille ja toimintakyvyltään erilaisille ihmisille

- muuta vastaavaa toimintaa, jonka tavoitteena on edistää kansalaisten fyysistä ja henkistä

toimintakykyisyyttä ja hyvinvointia

-tiedotus- ja suhdetoimintaa

-koulutustoimintaa


b) Kiinnittämällä ehdotuksilla, anomuksilla ja aloitteilla viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota liikunta kysymyksiin sekä vaikuttamalla omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoitus paikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.


c) Harjoittamalla julkaisutoimintaa


d) Edistämällä liikunnan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukemalla kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä.

Toimintakäsikirja: Welcome

EETTISET LINJAUKSET

raahe_edited_edited.jpg

Lakeuden Painin toiminta tarjoaa jäsenilleen iloa ja mielihyvää sekä uusia tietoja/taitoja ja säännöllisyyttä.

Seuran toiminta on päihteetöntä ja liikunnallisia elämäntapoja edistävää – kaikilla on mahdollisuus harrastaa myös kilpaurheilua ja kaikkia kannustetaan heidän taitotasoistaan riippumatta.

Ohjaajilla on mahdollisuus päästä erilaisiin koulutuksiin seuran kustannuksella johtokunnan päätöksen mukaisesti.
Seura korostaa toiminnassaan ihmisläheisyyttä ja luotettavuutta.

Seura on sitoutunut Suomen Painiliiton eettisiin suosituksiin.

Toimintakäsikirja: About
Tytt%C3%B6kuppi_edited.jpg

TALOUS

Seuran tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille.
Seura rahoittaa toimintaansa kunnan toiminta-avustuksilla ja yrityksiltä saamillaan mainosmaksutuotoilla, sponsorituilla, jäsenmaksutuloilla sekä tekemällä talkootöitä.
Jokainen harrastaja osallistuu myös itse kulujen kattamiseen. Jäsenyys on myös talkoisiin osallistumista, ja kerätyt varat käytetään lasten ja nuorten liikunnan hyväksi.

Toimintakäsikirja: About
Tallin%20open_edited.jpg

TOIMINTA

Liikuntatoiminta

Tarjoamme kahdessa ryhmässä lapsille ja nuorille monipuolista liikuntaa sekä lajiharjoitteluna painia.

Ryhmämme eivät ole sidoksissa ikään tai taitotasoon. Ryhmissä on vaihtelua paljon, koska haluamme taata kaikille pääsyn harrastamiseen. Useasti vanhempien arjen aikataulut ja harrastuksiin kuljetukset ovat este lapsen harrastamiselle.
Siksi olemme toivottaneet tervetulleeksi koko perheen harrastamaan. Aktiivisemmat vanhemmat ovatkin sitoutuneet seuran toimintaan, osallistuvat, auttavat ja siten seuraan on vähitellen muodostunut yhdessä tekemisen kulttuuri. Jokainen omien voimavarojensa mukaan!

Harjoituksissa on useampi aikuinen ohjaamassa, joten eri taitotason omaavat lapset saavat yksilöllistä opetusta.

Harjoituksista tehdään merkityksellisiä lapsille. Tunneilla tulee kehua, kannustaa ja korjata.

Tällä hetkellä tilat ovat rajalliset ja se on vaikeuttanut toimintaamme, mutta Limingan kuntaan on rakenteilla uusi liikuntahalli kamppailusaleineen.

Seuramme kannustaa aktiivisesti liikkumaan myös kotona. 
Tavoitteellisesti harrastaville on Liikuntapassi järjestelmä, johon kuuluu 12 liikuntakorttia. joiden läpäisemiseen pidetään kuukausittain koe.

Toimintakäsikirja: Welcome
Ekat%20kisat_edited.jpg

Talkoo- ja sidosryhmätoiminta

Toimintansa rahoittamiseksi seura tekee mm. seuraavanlaisia talkoita:

Järjestää karkki- ja keksimyyntiä, leirejä, järjestyksenvalvonta tehtäviä, arpajaisia, kahvituksia, makkaranpaistoa.

Yhteistyötä tapahtumien järjestelyissä tehdään laajasti useiden eri yhteisöjen ja tahojen kanssa. 

Toimintakäsikirja: Donate

Yhteistilaisuudet ja palkitsemiset

sotilasrata.jpg

Yhteisiä tilaisuuksia on vuosittain

Seuraväen pikkujoulut, kausien päättäjäiset, erilaiset liikunnalliset yhteiset tapahtumat ja tutustumiset muihin lajeihin.
Olemme tutustuneet mm. Cross Fittiin, potkunyrkkeilyyn ja judoon.
Pidämme erilaisia tempauksia seuran väelle mm. Tupoksen sotilasradalla, Rantakylässä ja liikuntakentillä.

Teemme yhteistyötä muiden seurojen kanssa

Käymme mahdollisuuksien mukaan yhteistreeneissä lähiseurojen kanssa.
Mahdollisuus tutustua muiden seurojen lapsiin madaltaa kynnystä osallistua kilpailuihin ja antaa valmennukseen monipuolisuutta ja uusia asioita, jotka motivoivat lapsia.
Ystävyyssuhteet ja uudet asiat pitävät lapsen mielenkiinnon yllä ja saavat pysymään paremmin lajin parissa.

raahe1_edited.jpg
linnukka_edited.jpg

Palkitsemiset

Tällä hetkellä emme palkitse menestyjiä erikseen.
Menestyneet urheilijat saavat stipendejä kunnalta, sekä palkintoja lähes joka kilpailuista, joten seura on katsonut, että yhteishenkeä kohotetaan parhaiten järjestämällä yhteisiä tapahtumia ja yhdessä oloa, missä lapset ja nuoret saavat vapaasti toimia, leikkiä, pelata ja vuorovaikuttaa. Menestystä palkitaan esimerkiksi järjestämällä uintiretki koko seuraväen kanssa.
Arvokisamitallit palkitaan järjestämällä koko seuraväelle mitalikahvit.

Toimintakäsikirja: Merchandise
ronja%20tuomarina_edited.jpg

KOULUTUKSET

Kouluttaudumme jatkuvasti

Seuramme osallistuu ja kannustaa aktiivisesti valmentajia ja toimijoita kouluttautumaan.
Osallistumme aluekoulutuksiin ja järjestämme sisäistä koulutusta.
Meillä on myös lapsille apuvalmennusjärjestelmä, missä lapset saavat vierailla aloittelijoiden ryhmissä apuvalmentajina. 
Salikisoissa kaikki halukkaat harjoittelevat tuomarointia.

Toimintakäsikirja: About
leiri_edited_edited.jpg

VIESTINTÄ

Toimintakäsikirja: News & Updates
kes%C3%A4_edited.jpg

FACE JA INSTA

Seuran asioista tiedotetaan ensisijaisesti seuran nettisivujen, paperitiedotteiden ja Facebookin kautta, mutta paljon myös puhelimella.

Seuran tulevat tapahtumat näkyvät Lakeuden Painin tapahtumakalenterissa nettisivuilla.

Nettisivuilla näkyvät kaikki seuraan liittyvät asiat, mutta varmuuden vuoksi tiedotteet jaetaan myös sähköpostilla ja Whatsup- ryhmissä. 
Instagram on lähinnä kuvia varten.

urheilu.jpg

TASAPUOLISTA TIEDOTTAMISTA

Pyrimme tiedottamaan kaikille tasapuolisesti asioista, ettei syntyisi ns. kuppikuntia, pyrimme yhteisöllisyyteen ja avoimuuteen.

habis.jpg

ORGANISAATIO, VASTUUHENKILÖT

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. 

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta,

kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

kokoukseen voidaan osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta, esim. Facebook ryhmän taikka vastaavan avulla. 


Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

1 Toteuttaa seuran kokouksen päätökset

2 Johtaa ja kehittää seuran toimintaa

3 Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat

4 Vastata seuran taloudesta

5 Pitää jäsenluetteloa

6 Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös

7 Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten

8 Hoitaa seuran tiedotustoimintaa

9 Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista

10 Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan

11 Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä

12 Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii

13 Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen kevätkokousta.

Toimintakäsikirja: Welcome

JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄNJAKO

YHDESSÄ

LAKEPA.png
 • uusien toimijoiden ja jäsenten rekrytointi

 • seurahengen luominen, yhteydenpito jäsenistöön

 • varainhankintä

 • talkootoiminta

 • elinkaariajattelu

Toimintakäsikirja: About
seur_edited.jpg

PUHEENJOHTAJA

 • johtaa seuraa  

 • tuntee seuratoimintaan liittyvän lainsäädännön

 • on päävastuussa strategiasta ja toimintasuunnitelmista sekä niiden seurannasta

 • kutsuu johtokunnan koolle ja laatii esityslistat yhdessä sihteerin kanssa

 • valmistelee ja hakee hankehakemukset/rahoitukset

 • laatii johtokunnan toimintasuunnitelman ja talousarvion yhdessä sihteerin ja taloudenhoitajan kanssa

 • laatii johtokunnan toimintakertomukset yhdessä sihteerin kanssa

 • tekee yhteistyö/sponsorisopimukset yhdessä varapuheenjohtajan kanssa

 • pitää yhteyttä liittoon, alueorganisaatioihin, kuntaan, yrityksiin, yhteisöihin, sidosryhmiin ja tiedotusvälineisiin sekä omaan jäsenistöön yhdessä varapuheenjohtajan ja sihteerin kanssa

 • tekee työsopimukset yms.

 • on vastuussa seuratoimijoiden koulutuksesta

 • hoitaa seuran pr-toiminnan

 • on näkyvä seuran edustaja

Toimintakäsikirja: About

VARAPUHEENJOHTAJA

Berliini.PNG
 • tuntee seuratoimintaan liittyvän lainsäädännön

 • puheenjohtajan ollessa estyneenä hoitaa tämän tehtävät

 • tekee yhteistyö/sponsorisopimukset yhdessä seuran puheenjohtajan kanssa

 • pitää yhteyttä kuntaan, yrityksiin, yhteisöihin ja sidosryhmiin sekä omaan jäsenistöön yhdessä puheenjohtajan ja sihteerin kanssa

 • koordinoi seuran markkinointia (suunnittelee, toteuttaa ja seuraa) koko seuran tiedottajan kanssa

Toimintakäsikirja: About

SIHTEERI

 • tuntee seuratoimintaan liittyvän lainsäädännön

 • laatii kokousten esityslistat yhdessä puheenjohtajan kanssa

 • varaa kokoustilat sekä huolehtii mahdollisesta tarjoilusta ja materiaaleista

 • lähettää kokouskutsut johtokunnan jäsenille

 • kokoaa yhteen johtokunnan jäseniltä tulleet ehdotukset johtokunnan kokouksiin

 • valmistelee ja kirjoittaa kokousten pöytäkirjat sekä huolehtii niiden säilyttämisestä

 • laatii johtokunnan toimintasuunnitelman ja talousarvion yhdessä puheenjohtajan ja taloudenhoitajan kanssa

 • laatii johtokunnan toimintakertomukset yhdessä puheenjohtajan kanssa

 • kokoaa yhteen koko seuran toimintasuunnitelmat ja talousarvion

 • kokoaa yhteen koko seuran toimintakertomukset

 • laatii toiminta-avustusten, verohuojennushakemuksen ja ym. rahoitusten hakemukset yhdessä taloudenhoitajan kanssa

 • laatii vuosiselvitykset ja tilastot yhdessä puheenjohtajan kanssa

 • laatii seuralta pyydetyt lausunnot yms. johtokunnan kanssa ja kirjoittaa ne puhtaaksi

 • pitää yhteyttä kouluihin

kilpa.jpg
Toimintakäsikirja: About
reeni.jpg

TALOUDENHOITAJA

 • maksaa seuran laskut ja palkat sekä tiliöi

 • laskuttaa seuran maksusaatavat (jäsenmaksut, talkootuotot, mainostuotot,  jne.)

 • huolehtii tarvittaessa karhulaskuista

 • seuraa tiliotteita, hoitaa käteiskassoja, vie rahat pankkiin

 • laatii talousarvion yhdessä puheenjohtajan ja sihteerin kanssa

 • seuraa talousarvion toteumat ja hankkii tarvittavat yhteenvedot tilitoimistosta sekä tiedottaa johtokunnalle niistä

Toimintakäsikirja: About

JÄSENASIOIDEN HOITAJA

sami.jpg
 • ylläpitää jäsenrekisteriä

 • seuraa jäsenmaksuja ja laskuttaa ne yhdessä taloudenhoitajan kanssa

 • laatii ja postittaa/jakaa jäsenkirjeet

 • ylläpitää talkoolais- ja seuratoimijarekisteriä

 • valmistelee ansiomerkkien haun johtokunnan kanssa ja hakee ne yhdessä puheenjohtajan ja sihteerin kanssa

 • huolehtii, että seuran muistamiset ja palkitsemiset tulee hoidettua ajallaan

Toimintakäsikirja: About
salilta.jpg

KIRJANPITÄJÄ

Tekee seuran kirjanpidon, tilinpäätökset, palkanlaskennat ja veroilmoitukset

Toimintakäsikirja: About

MUITA VASTUUTEHTÄVIÄ

Aina tarvittaessa

wilma.jpg

Facebook päivittäjä

Instagram päivittäjä

Kotisivujen ylläpitäjä

Tähtiseuratiimi
Talkoovastaava

Tiedottaja

Kuljetusvastaava

Juhlavastaava
jne.

Toimintakäsikirja: About
tarra_edited.jpg

VALMENNUSVASTAAVA

 • pitää huolta siitä, että kaikilla toimivilla valmentajilla ja ohjaajilla on tieto seurassa sovituista eettisistä ja toiminnallisista linjauksista, ja että harjoitukset toimivat linjausten mukaisesti (kts. Seuran eettiset linjaukset ja seuran tavoitteet/tarkoitus)

 • vastaa siitä, että kussakin harjoitusryhmässä on asiat hallitseva valmentaja/ohjaaja

 • kehittää harjoitusolosuhteita

 • hankkii / kutsuu ”vierailevia tähtiä” harjoituksiin ja tapahtumiin yhdessä puheenjohtajan kanssa

 • suunnittelee valmentaja- ja ohjauskoulutuksia

 • tiedottaa koulutuksista ja ilmoittaa valmentajat/ohjaajat tarvittaviin koulutuksiin sovitun budjetin mukaisesti. Tai tilaa koulutukset paikkakunnalle ja hoitaa valmiiksi ulkopuolisen kouluttajan tarvitsemat tilat, mahd. majoituksen, informoinnin jne.

 • toimii yhteistyössä johtokunnan kanssa

Toimintakäsikirja: About

TUOMARIT

tuomari.jpg
 • Seuran tuomareiden on oltava, rehellisiä, yhteistyökykyisiä ja suhtauduttava työhönsä vakavasti.

 • Kouluttauduttava aina mahdollisuuksien mukaan

 • Osallistuttava mahdollisuuksien mukaan aktiivisesti kilpailuihin ja kotisalikisoihin

 • Kerrottava valmentajille/ ohjaajille/ huoltajille uusimmat sääntömuutokset

Toimintakäsikirja: About

LAJIVALMENTAJAT / OHJAAJAT

 • tekee harjoitusten vuosisuunnitelman raamit ja kuinka niiden puitteissa edetään oman lajin eri ikä- ja tasoryhmissä (tiimit eri-ikäisille)

 • laatii harjoitukselliset tavoitteet

 • suunnittelee ja ohjaa harjoitukset

 • osaa antaa ensiapua

 • kerää tiedot lajin harrastajista ja hoitaa ne koko seuran jäsenasioiden hoitajalle laskutusta ja seurantaa varten

 • huolehtii omien lajitietojensa  päivittämisestä ja omasta kouluttautumisesta

 • etsii "uusia kykyjä"

 • toimii seuran eettisten ja toiminnallisten linjausten mukaisesti (kts. Seuran eettiset linjaukset, Seuran tavoitteet & tarkoitus)

 • Ohjaajan aktiivinen läsnäolo harjoituksissa

 • Liike esimerkkie näyttö 

 • Turvallisuudesta huolehtiminen

 • Järjestyksen ylläpito

 • Häiriökäytökseen puuttuminen

 • Kannustaminen

 • Toiminnan eriyttäminen

 • Oikeudenmukaisen palautteen antaminen sekä avustaminen.

 • Toimii esimerkillisesti ja ylläpitää järjestystä harjoituksissa

diblomi.jpg
Toimintakäsikirja: About
harkoista.jpg

APUOHJAAJA

 • huolehtii välineet esille ja vie ne pois omille paikoilleen

 • auttaa ohjaajaa ohjelman läpiviennissä

 • on tukena apua tarvitseville lapsille ja osaa antaa ensiapua

 • toimii esimerkkinä, näyttää havainnollisesti

 • katsoo harjoituksen loputtua, että kenenkään tavaroita ei ole jäänyt saliin/pukukoppiin (jos joltakin on jäänyt, laittaa talteen sovittuun paikkaan ja kyselee seuraavalla kerralla tavaran omistajaa)

 • toimii seuran eettisten ja toiminnallisten linjausten mukaisesti (kts. Seuran eettiset linjaukset, Seuran tavoitteet & tarkoitus)

Toimintakäsikirja: About
kuortane.jpg

AVUSTAJA

 • auttaa järjestyksen ja turvallisuuden ylläpidossa

 • opastaa ja auttaa lapsia tehtävien suorittamisessa

Toimintakäsikirja: About

LASTEN VANHEMMAT

 • tuovat lapsensa ajoissa harjoituksiin sekä tulevat hakemaan lapsensa ajoissa

 • huolehtivat, että lapsella on tarvittavat välineet mukanaan: urheiluvaatteet, juomapullo, hiuspompulat jne.

 • tiedottavat ohjaajalle lapsensa mahdollisesta lääkityksestä yms.

 • avustavat ohjaajia tarvittaessa

 •  osallistuvat tarvittaessa/halutessaan tapahtumien järjestelyihin ja seuran varainhankintaan

 • huolehtivat lapsensa harjoitus- ja salimaksuista

Toimintakäsikirja: About
Oulun kisat.jpg

Kilparyhmä tammikuussa 2020

Toimintakäsikirja: About
bottom of page