top of page

SEURAN MISSIO, ARVOT JA VISIO

Paini on kivaa, koska se on mukavaa

                                                 A.P

Kuva 1.jpg

MISSIO

Perimmäisenä tavoitteena ei ole pelkästään liikuttaa lapsia, vaan sytyttää elämänmittainen motivaatio liikkumiseen ja rakkaus Painiin.

Lakeuden Painin toiminta-ajatuksena on edistää liikuntaa, liikuntamotivaatiota ja terveellistä elämäntyyliä Limingassa sekä lähialueilla.

Seuramme tarjoaa hyvällä hintalaatusuhteella mielekkäitä harraste- ja kilparyhmiä lapsille ja nuorille.

Mahdollistamme seuratoimintaan osallistumisen jokaisen mielenkiinnon mukaan.

Kuva 2.jpg

ARVOSTAMME

Tasapuolisuutta

 • Seuratoiminta, harrastaminen ja kilpaileminen on mahdollista kaikille

 • Jokainen huomioidaan tasapuolisesti ja hyväksytään ryhmään omana itsenään

 • Noudatamme yhteisiä pelisääntöjä

Avoimuutta

 • Seuran tiedottaminen ja viestintä on avointa

 • Ryhmissämme on avoin ja suvaitseva ilmapiiri


Yhteisöllisyyttä

 • Seuraamme edustetaan ylpeydellä ja positiivisuudella

 • Seurassamme autetaan ja tuetaan toisia sekä jaetaan omaa osaamista muille

 • Tehdään ja tavoitellaan yhdessä!


Tavoitteellisuutta

 • Pyrimme suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen toimintaan kaikilla seuratoiminnan osa-alueilla

 • Pidämme tärkeänä sitoutumista, yksilöllisyyttä sekä henkilökohtaista kehittymistä liikkujana ja urheilijana


Kasvatuksellisuutta

 • Valmentajamme ja seuratoimijamme käyttäytyvät esimerkillisesti tuoden esiin​

  • ​toisten huomioimista, kunnioitusta ja rehellisyyttä

  • hyviä käytöstapoja ja kohteliaisuutta

  • liikunnan merkitystä ja terveellisiä elämäntapoja

 • Tarvittaessa puutumme epäkohtiin


Monipuolisuutta

 • Kannustamme liikkumaan muidenkin lajien parissa

 • Pidämme harjoitukset monipuolisena

 • Otamme oppia vastaan

Kuva%203_edited.jpg

VISIOMME TULEVAISUUTEEN

Seuran toiminta on hyvin organisoitua, suunnitelmallista ja laadukasta

Seurassamme on hyvä harrastaa!


Lasten ja nuorten harrastajamäärä kasvaa jatkuvasti

Seuralla on kansallisesti että kansainvälisesti menestyviä urheilijoita

Seuran taloudellinen tilanne on vakaa

Seuran Missio, Arvot ja Visio: News & Updates
bottom of page