Tietosuojaseloste

Kahden viikon kesäleiriltä kuvaa!

Tietosuojaseloste

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja. Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§.
Laatimispäivämäärä 23.05.2018.


1. Rekisterinpitäjä

Lakeuden Paini ry 28540551

Tevoksentie 3a 91900, Liminka


2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Wenche Lasanen

Tevoksentie 3a 91900, Liminka

0451875979, wlasata@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Lakeuden Paini ry:n jäsenrekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin pitäminen ja käyttö perustuvat pääasiassa lakisääteisiin,

yhdistyslain 11§ mukaisiin velvoitteisiin jäseniään kohtaan.

Henkilötietojen tarkempana käyttötarkoituksena on Lakeuden Painin jäsenpalveluiden hoito ja laskutus sekä Lakeuden Painin toiminnan suunnittelu ja kehittäminen.

Rekisteriin tallennetaan tietoja Lakeuden Painin ja rekisteröityjen välistä yhteydenpitoa varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot seuran jäsenistä:

Henkilön etu- ja sukunimi

Sähköpostiosoite

Postiosoite

Puhelinnumero

Syntymäaika/vuosi

Ruokavalio taikka muu tärkeä tieto

Läsnäolotiedot

Jäsenmaksutiedot

Kilpailutiedot

Koulutukset, liittyen yhdistyksen toimiin

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat jäseneksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä jäsensuhteen kestäessä jäseneltä kerättävät tiedot.7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta jäsenten henkilötietoja ulkopuolisille.

Jäsenen rekisteritiedot ovat kuitenkin Painiliiton käytössä, koska rekisteri toimii myös Suomen Painiliitto ry:n jäsenrekisterinä (katso Painiliiton rekisteriseloste).

Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.

Rekisteritietoja ei säilytetä muussa kuin sähköisessä muodossa.

Verkon yli siirrettäessä tiedot suojataan SSL- tai SSH-tekniikalla.

Rekisterin palvelinlaitteistoa ylläpidetään hyvän ylläpitotavan mukaisesti.

Pääsy rekisteritietoja sisältävään tietokantaan on rajoitettu sekä verkkotekniikan että henkilökohtaisten käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla.

Rekisterin ylläpito-oikeudet on rajattu.

Lakeuden Paini ry:n jäsenrekisteriin ei ole pääsyä julkisten verkkojen kautta. Rekisterin käyttöoikeus on seuran sihteerillä, rahastonhoitajalla ja puheenjohtajalla.


9. Tarkastusoikeus

Rekisterissä olevalla on henkilötietolain mukainen oikeus tietojensa tarkastukseen korvauksetta kahdesti vuodessa.

Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tästä kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu tai vastaavalla tavalla varmennettu pyyntö rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.


10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä korjaa tiedot henkilötietolain 29 §:n mukaisesti.

Tiedonkorjaamispyynnöt on osoitettava rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

-
Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietolain 30 §:n mukaiseen kieltoon
henkilötietojensa käyttämisestä.

Tietoja poistetaan jäsenen vaatimuksesta tai jäsenyyden loppumisen vuoksi.