Toimintakäsikirja

2017 4 painijaa aloitti toiminnan.
Kuva ensimmäisestä nassikka ryhmästä

Lakeuden Paini

18.1.2017 Liminkaan perustettiin painiseura vastaamaan tarvetta tavoitteelliseen harjoitteluun.

Limingassa näkyvästi toimiva, monipuolista liikuntaa kaikille lapsille ja nuorille tarjoava, ihmisläheinen, luotettava ja ennenkaikkea tasa-arvoinen ja nykyaikainen painiseura.

Seurassa järjestetään harrastus ja kilpailutoimintaa, sekä leirejä monipuolisesti kaikille halukkaille.

Seura on sitoutumaton, rekisteröity, voittoa tavoittelematon yhdistys.
Kuulumme ennakonpidätysrekisteriin.
Olemme jäseniä Suomen Painiliitossa sekä Pohjois- Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu Ry:ssä


Alussa saimme tukea Valio akatemialta

TOIMINTAKÄSIKIRJAN TARKOITUS


Lakeuden Painin toimintakäsikirjan tarkoitus on tuoda esille seuran toimintalinjaukset ja tavoitteet seurana, jotta niiden tiedostaminen on jokaiselle toiminnassa mukana olevalle helpompaa. 

Aluksi kilpaili vain perustajajäsenien lapsia

VISIOMME


Seuran toiminta on hyvin organisoitua, suunnitelmallista ja laadukasta

​Seurassamme on hyvä harrastaa!

Lasten ja nuorten harrastajamäärä kasvaa

​Seuralla on kansallisesti että kansainvälisesti menestyviä urheilijoita

​Seuran taloudellinen tilanne on vakaa


Teemme muutakin yhdessä kuin painimme. Kuva Rantakylän mäenlaskusta.

SEURAN TAVOITTEET


Perimmäisenä tavoitteena ei ole pelkästään liikuttaa lapsia, vaan sytyttää elämänmittainen motivaatio liikkumiseen ja rakkaus Painiin.

Lakeuden Painin toiminta-ajatuksena on edistää liikuntaa ja liikuntamotivaatiota ja terveellistä elämäntyyliä, Limingassa ja sen lähialueilla.

Seuramme tarjoaa hyvällä hintalaatusuhteella mielekkäitä harraste ja kilparyhmiä lapsille ja nuorille.

Mahdollistamme seuratoimintaan osallistumisen jokaisen mielenkiinnon mukaan.

Kasvatukselliset tavoitteet:

- Seura haluaa edistää hyvää ja viihtyisää ilmapiiriä vaatimalla toisten ihmisten kunnioittamista ja huomioonottamista sekä hyviä käytöstapoja.

- Kaikilla on mahdollisuus osallistua seuran toimintaan riippumatta henkilön taustoista.

Liikunnalliset tavoitteet:
- Seura mahdollistaa omassa lajissa kehittymisen ja uusien taitojen oppimisen yksilötasolla.
- Seura antaa mahdollisuuden kehittyä huippu-urheilijaksi.
- Seuran tarkoituksena on olla liikunnassa monipuolinen ja uusiin tarpeisiin vastaava painiseura. Näin seura on osaltaan täyttämässä niitä aukkoja, joita Limingan ja lähialueiden liikuntaelämässä mahdollisesti on.

Taloudelliset tavoitteet:
- Seura toimii suunnitelmallisesti.
- Seuran toiminnan kustannukset pidetään mahdollisimman pieninä ja varojen keruu tapahtuu pääasiassa talkootyönä, mutta myös kunnan toiminta-avustuksella ja sponsoreiden tuella on iso merkitys.
- Toimintamaksut pidetään minimissä, että seurassa harrastaminen on kaikille mahdollista varallisuustaustasta riippumatta.
- Seura on toimissaan vakavarainen yhteisö.


Kuva Oulun Pyrinnön kilpailuista. Paavo ja Ronja Lasanen

TARKOITUKSEMME


Tarkoituksena on edistää liikuntaa ja muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä on mahdollisuus harrastaa kunto- ja terveysliikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua tai liikuntaan liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

a) Tarjoamalla:

-kunto- ja terveysliikuntaa

-kilpailutoimintaa

-harjoitus- ja valmennustoimintaa

-ohjaustoimintaa

-liikuntatoimintaa eri ikäryhmille, molemmille sukupuolille ja toimintakyvyltään erilaisille ihmisille

- muuta vastaavaa toimintaa, jonka tavoitteena on edistää kansalaisten fyysistä ja henkistä

toimintakykyisyyttä ja hyvinvointia

-tiedotus- ja suhdetoimintaa

-koulutustoimintaa

b) Kiinnittämällä ehdotuksilla, anomuksilla ja aloitteilla viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota liikunta kysymyksiin sekä vaikuttamalla omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoitus paikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.

c) Harjoittamalla julkaisutoimintaa

d) Edistämällä liikunnan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukemalla kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä.EETTISET LINJAUKSET


Lakeuden Painin toiminta tarjoaa jäsenilleen iloa ja mielihyvää, sekä uusia tietoja/taitoja ja säännöllisyyttä.

Seuran toiminta on päihteetöntä ja liikunnallisia elämäntapoja edistävää

 – kaikilla on mahdollisuus harrastaa myös kilpaurheilua ja kaikkia kannustetaan heidän taitotasoistaan riippumatta.

Ohjaajilla on mahdollisuus päästä erilaisiin koulutuksiin seuran kustannuksella johtokunnan päätöksen mukaisesti.
Seura korostaa toiminnassaan ihmisläheisyyttä ja luotettavuutta.

Seura on sitoutunut Suomen Painiliiton eettisiin suosituksiin.


Aloitimme salikisoista Raahessa, sinne saatiin mukaan uusia aloittelijoita.

TALOUS


Seuran tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille.

Seura rahoittaa toimintaansa kunnan toiminta-avustuksilla ja yrityksiltä saamillaan mainosmaksutuotoilla, sponsorituilla, jäsenmaksutuloilla sekä tekemällä talkootöitä.

Jokainen harrastaja osallistuu myös itse kulujen kattamiseen. Jäsenyys on myös talkoisiin osallistumista, ja kerätyt varat käytetään lasten ja nuorten liikunnan hyväksi 

TyttöCup logo. Saimme tehtäväksi vetää tyttöjen cup ja laskea pisteet ja hoitaa palkinnot

TOIMINTA


Kuva Euroopan suurimmista nuorisokisoista Tallinn Open. Tyyne ja Paavo Lasanen palkinnoilla

Liikuntatoiminta

Tarjoamme ikäkausi ryhmissä lapsille ja nuorille monipuolista liikuntaa, sekä lajiharjoitteluna painia.
Ryhmissä on vaihtelua paljon, koska haluamme taata kaikille pääsyn harrastamiseen.

Useasti vanhempien arjen aikataulut ja harrastuksiin kuljetukset ovat este lapsen harrastamiselle.
Siksi olemme toivottaneet tervetulleeksi koko perheen harrastamaan. Aktiivisemmat vanhemmat ovatkin sitoutuneet seuran toimintaan, osallistuvat, auttavat ja siten seuraan on vähitellen muodostunut yhdessä tekemisen kulttuuri. Jokainen omien voimavarojensa mukaan!

Harjoituksissa on useampi aikuinen ohjaamassa, joten eri taitotason omaavat lapset saavat yksilöllistä opetusta.

Harjoituksista tehdään merkityksellisiä lapsille. Tunneilla tulee kehua, kannustaa ja korjata.

Nuoret Valmentajat ohjelma, on tuonut nuoria valmennukseen mukaan.

Seuramme kannustaa aktiivisesti liikkumaan myös kotona. 

Pyrimme järjestämään kotiharjoituksiahaasteita ja kannustimia kotiharjoitteluun.


Kuvassa Kokkolan kisoista seuramme uusia painijoita kilpailemassa

Talkoo- ja sidosryhmätoiminta

Toimintansa rahoittamiseksi seura tekee mm. seuraavanlaisia talkoita:

Järjestää karkki- ja keksimyyntiä, leirejä, järjestyksenvalvonta tehtäviä, arpajaisia, kahvituksia, makkaranpaistoa.

Yhteistyötä tapahtumien järjestelyissä tehdään laajasti useiden eri yhteisöjen ja tahojen kanssa. 

Yhteistilaisuudet ja palkitsemiset

Kuvassa sotilasradalla lapsia Tupoksessa

Yhteisiä tilaisuuksia on vuosittain

Seuraväen pikkujoulut, kausien päättäjäiset, erilaiset liikunnalliset yhteiset tapahtumat ja tutustumiset muihin lajeihin.
Olemme tutustuneet mm. Cross Fittiin, potkunyrkkeilyyn ja judoon, painonnostoon.
Pidämme erilaisia tempauksia seuran väelle mm. Tupoksen sotilasradalla, Rantakylässä ja liikuntakentillä.


Kuva Oulun Pyrinnöltä yhteistreeneistä
Kuva Raahen painisalilta yhteistreeneistä

Teemme yhteistyötä muiden seurojen kanssa

Käymme mahdollisuuksien mukaan yhteistreeneissä lähiseurojen kanssa.
Mahdollisuus tutustua muiden seurojen lapsiin madaltaa kynnystä osallistua kilpailuihin ja antaa valmennukseen monipuolisuutta ja uusia asioita, jotka motivoivat lapsia.
Ystävyyssuhteet ja uudet asiat pitävät lapsen mielenkiinnon yllä ja saavat pysymään paremmin lajin parissa.


PalkitsemisetTällä hetkellä emme palkitse menestyjiä erikseen rahallisesti.
Menestyneet urheilijat saavat stipendejä kunnalta, sekä palkintoja lähes joka kilpailuista, joten seura on katsonut, että yhteishenkeä kohotetaan parhaiten järjestämällä yhteisiä tapahtumia ja yhdessä oloa, missä lapset ja nuoret saavat vapaasti toimia, leikkiä, pelata ja vuorovaikuttaa. Menestystä palkitaan esimerkiksi järjestämällä uintiretki koko seuraväen kanssa.
Arvokisamitalit palkitaan järjestämällä seuraväelle mitalikahvit.


U15 SM kilpailut, Kreko. Paavo Lasanen kolmas.

Seuran ensimmäinen poikien SM- pronssi krekossa. Valmentajana Sami Perämäki.

KOULUTUKSET

Kouluttaudumme jatkuvasti

Seuramme osallistuu ja kannustaa aktiivisesti valmentajia ja toimijoita kouluttautumaan.
Osallistumme aluekoulutuksiin ja järjestämme sisäistä koulutusta.
Meillä on myös lapsille Nuoret Valmentajat ohjelma, missä lapset saavat vierailla aloittelijoiden ryhmissä apuvalmentajina.
Salikisoissa kaikki halukkaat harjoittelevat tuomarointia.


Ronja Lasanen tuomaroimassa 14- vuotiaana

Olemme satsanneet tuomaroinnin opetteluun jo hyvin nuoresta.

Lapsille opetetaan, mistä pisteet kisoissa annetaan ja reeneissä nuoretkin lapset pääsevät kokeilemaan tuomarointia.

VIESTINTÄ


FACE JA INSTA

Seuran asioista tiedotetaan ensisijaisesti seuran nettisivujen, paperitiedotteiden ja Facebookin kautta, mutta paljon myös puhelimella.

Seuran tulevat tapahtumat näkyvät Lakeuden Painin tapahtumakalenterissa nettisivuilla tai nimenhuuto ohjelmassa.

Nettisivuilla näkyvät kaikki seuraan liittyvät asiat, mutta varmuuden vuoksi tiedotteet jaetaan myös sähköpostilla ja Whatsup- ryhmissä.
Instagram on lähinnä kuvia varten.

TASAPUOLISTA TIEDOTTAMISTA

Pyrimme tiedottamaan kaikille tasapuolisesti asioista, ettei syntyisi ns. kuppikuntia, pyrimme yhteisöllisyyteen ja avoimuuteen.Haaparannan leiriltä, SalSan Niklas Sippala rullaa Paavo Lasasta

ORGANISAATIO, VASTUUHENKILÖT


Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. 

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta,

kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

kokoukseen voidaan osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta, esim. Facebook ryhmän taikka vastaavan avulla. 

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

1 Toteuttaa seuran kokouksen päätökset

2 Johtaa ja kehittää seuran toimintaa

3 Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat

4 Vastata seuran taloudesta

5 Pitää jäsenluetteloa

6 Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös

7 Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten

8 Hoitaa seuran tiedotustoimintaa

9 Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista

10 Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan

11 Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä

12 Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii

13 Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen kevätkokousta.


JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄNJAKO


  YHDESSÄ


PUHEENJOHTAJA

VARAPUHEENJOHTAJATyyne Lasanen muiden maajoukkuetyttöjen kanssa Berliinin kisoissa

SIHTEERI


Kuva joukkueestamme Kajaanin Juntan kisoissa. Olimme paras seura ja voitimme täytekakun, joka syötiin yhdessä!

2023 Olimme Kajaanissa Paras seura!!

TALOUDENHOITAJA


JÄSENASIOIDEN HOITAJA


Kuva seuramme leiripäivästä Limingassa

Järjestämme leirejä

KIRJANPITÄJÄ

Tekee seuran kirjanpidon, tilinpäätökset, palkanlaskennat ja veroilmoitukset

MUITA VASTUUTEHTÄVIÄ

Aina tarvittaessa

Facebook päivittäjä

Instagram päivittäjä

Kotisivujen ylläpitäjä

Tähtiseuratiimi
Talkoovastaava

Tiedottaja

Kuljetusvastaava

Juhlavastaava
jne.Kuvassa Wilma Hokkanen hyppää pukkihypyllä valmentaja Sami Perämäen yli

VALMENNUSVASTAAVA


Tallinn Openissa Paavo puikkaamassa vastustajan kainalosta taakse

TUOMARIT


Tuomarina toiminut Jarmo Hokkanen
Lasten ryhmän logo

LAJIVALMENTAJAT / OHJAAJAT

APUOHJAAJA

AVUSTAJA

LASTEN VANHEMMATRyhmäkuva